http://lucquan.vn/
http://www.lefaso.org.vn/
http://www.moit.gov.vn/
http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn/
http://www.sla.org.vn/

Ấn Độ nghiên cứu chế biến lớp biểu bì sát da thành vật liệu đóng đế

Các nhà nghiên cứu Ấn Độ đã phát triển sử dụng lớp biểu bì sát da (fleshing) từ chất thải thuộc da, chuyển chúng thành một nguyên liệu có thể sử dụng sản xuất đế, báo cáo trang web tin tức quốc tế Leatherbiz cho biết.

Trung tâm viện nghiên cứu da đã phát hiện ra rằng, cacbon hoạt tính từ chất thải fleshing có chứa canxi và có thể được sử dụng như chất độn trong sản xuất cao su. "Chế biến da tạo ra 700 kg chất thải rắn đối với mỗi tấn da được chế biến. Fleshing đóng góp 10% trong tổng lượng chất thải rắn. Nói cách khác, trên thế giới, có 100 tấn da sống được chế biến mỗi ngày, 10 tấn chất thải fleshing được tạo ra", họ cho biết. "Tại Ấn Độ, 0,9 tỉ kg da thô/da được chế biến hàng năm. Con số này lên tới 90.000 tấn thải fleshing được tạo ra mỗi năm". Các phương pháp xử lý fleshing thông thường bao gồm sản xuất gelatin công nghiệp/thủy phân protein, keo, biomethanation và chất thải limed fleshing còn lại được đổ vào bãi chôn lấp. "Trong việc sản xuất cao su, cacbon đen được sử dụng làm nguyên liệu gia cố. Thông thường, than hoạt tính không chứa tác nhân liên kết như CaO, bởi vậy không được sử dụng như chất độn trong sản xuất cao su. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chuyển đổi chất thải limed fleshing vào ngâm cac bon hoạt tính vì nó chứa canxi, nó được sử dụng hiệu quả như chất độn trong sản xuất cao su". Lefaso.org.vn

backtop