http://lucquan.vn/
http://www.lefaso.org.vn/
http://www.moit.gov.vn/
http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn/
http://www.sla.org.vn/

Tổng quan ngành giày dép toàn cầu năm 2018

Năm 2018 được đánh dấu bằng các động lực tích cực được bắt đầu vào năm 2017, sau 2 năm ổn định. Sản lượng và xuất khẩu giày dép tăng 2,7% và 4,3% theo thứ tự lần lượt. Số liệu từ quyển Niên giám giày dép toàn cầu năm 2019 được xuất bản bởi APICCAPS. Trong 9 năm qua, theo Niên giám giày dép toàn cầu, sản lượng giày dép toàn cầu tăng 20,5% và xuất khẩu giày dép toàn cầu tăng 30,8% về lượng và 80,8% về trị giá.


Sản lượng giày dép toàn cầu năm 2018 đạt 24,2 tỉ đôi, tăng 2,7% so với năm trước đó. Kể từ phiên bản đầu tiên của niên giám này và so với năm 2010, sản lượng giày dép thế giới tăng 20,5%.

Về phân phối địa lý, việc sản xuất tiếp tục tập trung nhiều tại châu Á, nơi cứ 9 trong số 10 đôi giày được sản xuất. Xuất khẩu giày dép toàn cầu tăng năm thứ 2 liên tiếp vào năm 2018, thiết lập mức cao kỷ lục mới 142 tỉ USD. Tuy nhiên, về lượng, con số này vẫn dưới 15,2 tỉ đôi trong năm 2015. Tăng trưởng được phân phối không đồng đều về mặt địa lý. Trung Quốc chiếm gần 2/3 tổng xuất khẩu giày dép, song thị phần giảm 1 lần nữa vào năm 2018. Kể từ năm 2010, thị phần xuất khẩu của Trung Quốc trên toàn thế giới mất 9 điểm phần trăm.

Sự thay đổi trong mô hình người tiêu dùng

Trong thập kỷ qua, mô hình tiêu thụ giày dép đã thay đổi, phản ánh các động lực kinh tế và nhân khẩu học quốc tế. Châu Á hiện mua hầu hết những đôi giày được bán trên toàn thế giới. Thị phần trong tổng tiêu thụ toàn thế giới ở khu vực này tăng 5% kể từ năm 2010. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trong 10 nước tiêu thụ giày dép lớn nhất chiếm 18,4% thị phần. Xét về góc độ lục địa, châu Á tiếp tục là khu vực chính đối với tiêu thụ giày dép (54%), tiếp theo là châu Âu (15%) và Bắc Mỹ (15%).

Tái cân bằng châu Âu và châu Á

Sau khi mất thị phần trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thế giới trong mấy năm gần đây, châu Âu đã chiếm 37,7% thị phần trong năm 2018 (thấp hơn 38,6% năm 2010). Xét về số lượng, châu Âu chiếm 13,6% thị trường toàn cầu, đây là mức cao nhất trong 6 năm qua. Tuy nhiên, châu Âu chỉ chiếm 1/6 thị phần của châu Á. Châu Á là nguồn gốc của hơn 4 trong số 5 đôi giày được xuất khẩu trên toàn thế giới, song châu Á tăng rất nhanh. Trong năm 2009 khoảng cách giữa thị phần tương ứng trong tổng nhập khẩu thế giới lên tới 20 điểm phần trăm, năm 2018 khoảng cách này giảm xuống chỉ còn 8 điểm phần trăm.

Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Những diễn biến gần đây của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã có tác động đến động lực của thương mại quốc tế. Năm 2019, Trung Quốc đã mất 1,7% điểm trong thị phần sản xuất giày dép thế giới. Những nước được hưởng lợi là Ấn Độ tăng 0,5 điểm phần trăm, Việt Nam và Indonesia mỗi nước tăng 0,7 điểm phần trăm.
Niên giám Giày dép Thế giới, một dự án do APICCAPS phát triển từ năm 2011, phân tích các xu hướng quan trọng nhất trong ngành giày dép trên toàn thế giới và đưa ra một bức tranh toàn diện về ngành giày dép. Trong phiên bản mới đây nhất, ấn phẩm đưa ra thống kê năm 2018 cả về lượng và giá trị. Một bức tranh về nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới có tính đến sản lượng, tiêu thụ, xuất khẩu và nhập khẩu.

Nguồn: Lefaso.org.vn

backtop